Fritom Corporate

Groot denken, klein beginnen, snel schakelen

Wat kan Fritom Corporate mij bieden?

Fritom Corporate is de moedermaatschappij van de Fritombedrijven. Corporate faciliteert op het gebied van financiën, riskmanagement, strategie, juridische zaken, business development, IT en R&D. Hierbij zijn we het draaipunt tussen de interne organisatie en externe groepsleveranciers. Samen met onze dochtermaatschappijen gaan we voor uitmuntende logistieke oplossingen voor onze klanten en staan we in de top 30 van logistieke dienstverleners van Nederland.

Laatste nieuws

Een studio, camera's, lichten, microfoons, beeldschermen en een groot scherm met in Zoom ingelogde certificaathouders... Zo zag de 30 september jl. gehouden informatiebijeenkomst van onze certificaathouders eruit.

Fritom is al enkele jaren sponsor van het schoolkaatsen en heeft ook voor dit jaar het sponsorcontract voor de KNKB verlengd.

De Fritom Group heeft plek 29 veroverd in de top 100 van logistieke dienstverleners in Nederland. Deze ranglijst is een initiatief van het vakblad Logistiek.

De Fritom Group draagt de stichting Noordzeeziekte een zeer warm hart toe. We hebben daarom op onze nieuwsjaarsbijeenkomst een cheque overhandigd.

Neem contact op met

Fritom Corporate

Contactpersonen Hilly

Hilly Koopmans
Functionaris bestuursondersteuning en juridische zaken