Het verwerken van persoonsgegevens van opdrachtgevers en klanten heeft tot doel:

a.  het doen van bestellingen of de opdrachtverlening aan dienstverleners (artikel 6 lid 1b             AVG);

b.  het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen (artikel 6 lid 1b AVG);

c.  het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van die vorderingen alsmede andere activiteiten van intern beheer (artikel 6 lid 1b AVG);

d.  het onderhouden van contacten door de verwerkingsverantwoordelijke met de leveranciers (artikel 6 lid 1b AVG);

e.  het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole (artikel 6 lid 1c AVG);

f.   de uitvoering of de toepassing van een andere wet (artikel 6 lid 1c AVG);

g.  beveiliging van en toezicht op personen, zaken en gebouwen die zijn toevertrouwd aan de zorg van het betreffende Fritombedrijf (artikel 6 lid 1f AVG).

 

Terug naar privacyverklaring? Klik hier