Het fundament is gelegd

Drie weken na het slaan van de eerste paal (15 september jl.) is het fundament gelegd van het nieuwe kantorenpand van Melkweg|Fritom, Bidon|Fritom en Fritom holding.

 

Fundering nieuwe pand Fritom Holding