Fritombedrijven steunen hulporganisatie World Servants

World Servants is een hulporganisatie die  jongeren de kans biedt om tijdens een werkvakantie in een ontwikkelingsland hulp te bieden bij de realisatie van een concreet bouwproject. Fritom ondersteunt een ontwikkelingsproject in Malawi. 

 Wolrd Servants groot

In Perete, een ge­meenschap in het Mzimba South district  gaat een groep Friese scholieren deze zomer werken aan de bouw van o.a. lerarenwonin­gen. Ze organi­seren tot die tijd allerlei acties om geld in te zamelen voor dit project. Een deel van de reissom moeten de deel­nemers zelf betalen, een ander deel wordt uit spon­sorgel­den ver­goed. De dona­tie van Fritom zal deels besteed wor­den aan de reis- en verblijfkosten van deze groep scho­lie­ren, deels  aan de aanschaf van bouwmaterialen. 

 

Fritom biedt ook financiële steun aan een ontwikkelingsproject van Heart for Children in Uganda. Ga voor meer informatie over dit MVO-project naar: Heart for Children