Fritom steunt ontwikkelingsproject in Uganda

Fritom helpt hulporganisatie Heart for Children bij de bouw van een kinderdorp. In dit dorp, Kimbilio vinden weeskinderen een nieuw thuis en een veilige plek om naar school te gaan. De Fritom Group steunt het werk van Heart for Children al gedurende meerdere jaren.  

 heart for children1

Het project ging in 2007 van start en er staat inmiddels een heel complex met slaap- en verblijfvertrekken en een basisschool. De oudste groep kinderen heeft de basisschool doorlopen en gaat nu naar de middelbare school. Daarom is Heart for Children gestart met een Secundary, een vierjarige opleiding op Mavo-niveau. Voor de diverse vakken zijn inmiddels de leermiddelen aangekocht. Voorlopig gebruikt de middelbare school lesruimte in de basisschool. In 2017 wordt bij voldoende donaties met de bouw van de middelbare school begonnen. 

Belangrijk voor Fritom: een ontwikkelingsproject met toegevoegde waarde voor de omgeving.

De lokale bevolking profiteert namelijk mee van de bouw van Kimbilio. De voor het kinderdorp aangelegde waterputten bijvoorbeeld, geven de hele omgeving schoon drinkwater. Voor de bouw van het kinderdorp worden lokale mensen ingezet. Dat geldt ook voor het onderwijs. Bovendien krijgen ook andere kinderen uit de omgeving les op de school. Op dit moment wordt het plan onderzocht om in het kinderdorp een gezondheidscentrum in te richten, waar zowel de kinderen als de lokale bevolking de eerste noodzakelijke medische zorg kunnen krijgen.                                    

 De Fritom Group steunt de bouw van een dorp voor weeskinderen in Uganda. 

 

Het kinderdorp past goed in Fritoms streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De steun aan maatschappelijke initiatieven en goede doelen vormt een belangrijk onderdeel van Fritoms MVO-beleid. Het project in Uganda past goed bij ons. Heart for Children is een onafhankelijke organisatie, zonder overbodige overhead. Iedere euro komt ten goede aan het project. De mensen van Heart for Children zetten zich met veel energie, verantwoordelijkheidsgevoel en inspiratie in voor dit project.
Lees meer op
www.heart4children.org.

Fritom biedt ook financiële steun aan een Word Servants-project in Malawi. Ga voor meer informatie over dit MVO-project naar: World Servants