Van opdrachtgevers en klanten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

a.  naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, zoals het e-mailadres alsmede de organisatie waartoe de betrokkene behoort;

b.  administratienummer

c.  gegevens met het oog op de door opdrachtgever/klant verleende opdracht;

d.  camerabeelden van het bedrijfsterrein en de algemeen toegankelijke ruimten van het betreffende Fritombedrijf;

e.  gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de camerabeelden zijn gemaakt.

f.   andere dan de onder a. tot en met d. bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

 

Terug naar privacyverklaring? Klik hier