Phishing e-mails met valse factuur in omloop!
Warning: Fake phishing e-mails with false bill!

Let op! Momenteel worden wij er op geattendeerd dat er phishing e-mails in omloop zijn die namens Fritom Holding BV verstuurd worden.
De e-mail bevat een factuur in de vorm van een ZIP-bestand. De inhoud kan er als volgt uitzien:
Alert! At this moment we are getting alerts that possible fake impersonation e-mails are being sent on behalf of Fritom Holding BV.
The e-mail contains a ZIP-file as attachment. The content may look like this:

Van: Levi Tobias <account@fritom.nl>
Verzonden: Montag, 14. Oktober 2019 12:50
Aan: undisclosed-recipients:
Betreft: Uitstekende betalingsregeling

 Lieve,


Doe zo vriendelijk het noodzakelijke en laat de saldobetaling vrij
in onze bedrijfsaccount zoals vermeld in de bijgevoegde factuur.

Informeer ons als je klaar bent met spoed.


Best Regards
Finance/Accounts

Ivan Varban

Fritom Holding BV
De Marne 128, 8701 MC Bolsward
Postbus 155, 8700 AD Bolsward - Nederland

Tel. +31-515-570075
Fax +31-515-570060
E-mail info@fritom.nl

KvK-nummer: 01037800

BTW-nummer: NL 8100.87.443.B.01

Advies: Open de e-mail niet en waarschuw uw IT-afdeling bij twijfel over de echtheid van e-mail. Op dit moment doen wij er alles aan om dit zo snel mogelijk te stoppen.
Advice: Do not open the e-mail. Warn your IT department if you have doubts about the authenticy of the email. We are currently working at the issue.