Sanders|Fritom lid van FREVUE

Publicatie datum: 14-06-2017

FREVUE (freight electric verhicles in urban Europe) is een organisatie waar bedrijven die gebruik willen maken van elektrische vrachtwagens of hier belang bij hebben zich bij aan kunnen sluiten. Sanders|Fritom deed dat in april jl.
Er is een ontwikkeling gaande in het wegtransport waarbij er steeds meer gebieden zullen komen waarin volledig emissievrij rijden geëist wordt. Rotterdam bijvoorbeeld heeft al van deze emissievrije zones. Momenteel zie je echter nog maar weinig elektrische vrachtwagens op de weg. Die welke er rijden zijn allemaal als dieseltruck gepro­duceerd en later omgebouwd tot elektrische truck. Daar­door zijn ze momenteel nog prijzig. Maar de laatste ontwik­kelingen laten zien dat er producenten zijn die zelf elektri­sche vrachtauto’s gaan maken. San­ders|Fritom vindt duur­zaamheidsontwikkelingen be­langrijk en wil op dat gebied bijblijven. Bijblijven in de logistiek vraagt immers om ver­ande­ring. Kevin van Lies­hout, medewerker van San­ders|Fritom nam daarom via FREVUE deel aan Logistiek 010, een bijeenkomst voor efficiënte, schone en veilige lo­gistiek, ge­organiseerd door o.m. EvoFenedex, TLN en de Gemeente Rotterdam. Door de pendeltrajecten met Veen­stra|Fritom, Zeeland Logistiek en Corneel Geerts, is San­ders|Fritom al goed op weg als het gaat om bundeling van goederenstro­men. Haar CO²-uitstoot vermindert hier­door al aanzienlijk. Maar de ontwikkelingen gaan door. San­ders|Fritom wil deze ontwik­kelingen volgen en hier tijdig in meegaan, om zo goed voorbereid te zijn op de logistieke toekomst.