Oldenburger|Fritom zet de werkzaamheden van Wever Logistics voort.

Publicatie datum: 24-11-2016

Oldenburger|Fritom BV, onderdeel van de Fritom Logistic Solutions Group heeft overeenstemming bereikt met de curator in het faillissement van Wever Logistics B.V. over het voortzetten van de werkzaamheden van Wever.

Wever Logistics is op 8 november 2016 in staat van faillissement verklaard nadat een week daarvoor, op 1 november 2016 Wever Lease B.V. was gefailleerd. Na de faillissementen zijn de werkzaamheden door de curator voortgezet in afwachting van een eventuele doorstart.

 In eerste instantie had de bestuurder aangegeven zelf een doorstart te willen maken. De bestuurder heeft uiteindelijk geen bieding uitgebracht.

Oldenburger|Fritom is voornemens in het pand waarin Wever Logistics was gevestigd, doch onder eigen naam, de werkzaamheden van Wever Logistics voort te zetten. In de komende weken zal zij onderzoeken hoeveel werknemers van de failliete vennootschappen zij een dienstverband kan aanbieden.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Rene Dale, algemeen directeur Oldenburger|Fritom mobielnr 0622921294