Veenstra|Fritom winnaar duurzaamheid award ECOstyle

Publicatie datum: 16-12-2016

ECOstyle, leverancier van natuurlijke producten voor de tuin- en dierverzorging, is een voorloper op het gebied van MVO. Om samen met haar leveranciers de keten te verduurzamen, heeft ze een programma opgesteld, vastgelegd in de Code of Conduct.

Onlangs bleek dat Veen­stra|Fritom van alle kernleveran­ciers de hoog­ste score (86%)  heeft behaald als het gaat om de invul­ling van de duur­zaamheid- en MVO-doel­stellin­gen uit deze Code. Wessel R. Veenstra, algemeen directeur van Veen­stra|Fritom (r) nam tijdens een bezoek aan ECO­style blij verrast de Code of Conduct Award in ont­vangst uit handen van Leon van Hooff, ma­nager inkoop bij ECOstyle (l). Ook voor Veenstra|Fritom is duur­zaamheid belangrijk. Zo be­steedt ze veel aandacht aan duurzame inzetbaar­heid van haar mensen. Daarnaast heeft ze het aantal auto’s uit­gerust met een EURO6-motor ten op­zichte van vorig jaar verdubbeld. Het gemid­delde brandstofverbruik is hierdoor met ruim 1,4% gere­duceerd.