Melkweg|Fritom zakenvriend van KWF Kankerbestrijding.

KWF Kankerbestrijding financiert en faciliteert kankeronderzoek, met als doel: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

Als zakenvriend steunt Melkweg|Fritom de activiteiten van het KWF van harte. Ze hoopt hiermee haar bijdrage te le­veren aan het dichterbij brengen van de dag dat we kanker verslaan.