Primeur voor Sanders|Fritom

Publicatie datum: 20-12-2016

Sanders|Fritom heeft als eerste logistieke dienstverlener in Nederland het certificaat Pay-Checked behaald.

De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) regelt dat een werknemer die onderbetaald wordt, zijn werkgever, maar ook diens opdrachtgever hiervoor aansprakelijk kan stellen. Per 1 januari a.s. geldt de wet ook voor logistieke activiteiten. Deze aansprakelijkheid kan alleen afgewend worden wanneer de aansprakelijk gestelde partij kan aantonen niet-verwijtbaar te hebben gehandeld ter zake van de onderbetaling. De WAS bepaalt dat een opdrachtgever deze niet-verwijtbaarheid mag aantonen door verwijzing naar het keurmerk Paychecked. Sanders| Fritom is nu dus het eerste logistieke bedrijf met dit keurmerk. Weer een goede reden om zaken te (blijven) doen met Fritom. Meer informatie over Paychecked vindt u op www.paychecked.nl