Wendbare trailers voor Veenstra|Fritom

Publicatie datum: 02-02-2016

Een van een serie van nieuwe City Liners van Veenstra|Fritom is uitgerust met zeilen van Lankhorst. Deze producent van innovatieve kunststof producten gebruikt de zeilen om te laten zien dat het bedrif het hele traject van engineering, prototyping tot eindproduct in huis heeft.

De trailer is zeer wendbaar.  De gedwongen gestuurde achteras en een hefbare tweede as, maken dat het maxi­maal laadver­mogen van deze 11 meter lange trailer toch ruim 25 ton bedraagt. Omdat het afleveren van goederen steeds vaker op de lo­catie van de eindgebruiker plaatsvindt, is de oplegger voorzien van een eigen laad- en losklep. Veenstra|Fritom zet voor de uitvoering van haar Europese distributie ruim 100 eenheden in.