Nieuw chauffeursplanningsysteem voor Melkweg|Fritom

Publicatie datum: 13-06-2016

Onlangs is Melkweg|Fritom overgestapt op een, samen met IT-matic ontwikkeld eigen chauffeursplanningsysteem.

De applicatie vormt een onderdeel van het al bestaande Log!ssysteem. Inmiddels loopt ook de urenver­antwoording via dit platform. Door de verschillende applica­ties aan el­kaar te koppelen, kan Melkweg|Fritom haar pro­cessen stroomlijnen. Vanuit Log!s is een online platform ontwik­keld: MyOrders. Melkweg|Fritom gebruikt MyOrders om chauffeurs online hun dienstrooster te laten bekijken. Ge­gevens uit MyOrders komen binnen in het planningsysteem. Zo creëert Melkweg|Fritom toegevoegde waarde voor zowel de chauffeurs als het kantoorpersoneel.