Interessante certificaathoudersbijeenkomst.

Door Corona digitaal van opzet, maar daardoor zeker niet minder geslaagd.

16 juni 2021

Impressie Digitale Certificaathoudersvergadering

Fritom hecht veel belang aan het betrokken houden van haar certificaathouders bij de onderneming. Zo vindt er ieder voorjaar een informatieve bijeenkomst plaats waarin het bestuur Fritoms certificaathouders bijpraat over de actuele stand van zaken bij de Fritombedrijven. Door Corona vond deze vergadering vorige week opnieuw digitaal plaats. Het werd een geslaagde, interessante bijeenkomst. Met dank aan PlusNauta voor de goede ondersteuning. Het was goed om Fritoms certificaathouders op deze manier te kunnen informeren, ook al vindt iedereen het natuurlijk erg jammer dat we elkaar niet live konden ontmoeten. Maar wie weet lukt dat de volgende keer wel weer.