Geslaagd project voor tankcontainers

Mooie afstudeeropdracht voor Auke bij Fritom R&D.

11 juni 2021

Auke Stagiair Fritom R&D

Auke Annema, student aan Hogeschool Windesheim in Zwolle heeft in opdracht van Fritom R&D voor Melkweg|Fritom de mogelijkheden onderzocht van het toepassen van vraagvoorspelling binnen de intermodale operatie. Melkweg|Fritom wil graag inzicht hebben in het op korte termijn benodigde aantal tankcontainers per locatie. Met die kennis kan Melkweg|Fritom kosten besparen, omdat ze een betere afweging kan maken tussen opslaan of leeg transporteren van containers. Auke kon deze week het eindresultaat met Melkweg|Fritom, Fritom R&D en  Hogeschool Windesheim delen. Zijn afstudeerscriptie werd gewaardeerd met een 8,6. Meer informatie over het project van Auke vind je op www.werkenbijfritom.nl/ervarng