Fritom werkt mee aan brainstormsessie KNKB

21 december 2022

Foto Jelle Bijgesneden

Fritom Corporate, Bidon|Fritom en Melkweg|Fritom sponsoren al een aantal jaren de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond KNKB. Op uitnodiging van de KNKB hebben we een brainstormsessie bijgewoond. Hoofdonderwerp was: hoe zorg je ervoor dat de kaatssport in Nederland over honderd jaar nog bestaat.

 

Jelle Breeuwsma, algemeen directeur van Melkweg|Fritom en Bidon|Fritom over deze sessie: "Op het moment dat we dit gesprek voeren, is er heel wat aan de hand in de wereld. We zijn gewend dat Corona onder ons is. Ondertussen woedt er een oorlog in het oosten van Europa die leidt tot veel menselijk leed en daarnaast tot een hoge inflatie door stijgende energie- en brandstofprijzen. Met daarbij nog de klimaatuitdagingen die nog niet zijn opgelost.

Dat maakt de noodzaak om na te denken over de toekomst urgenter. De wereld verandert snel, waardoor er veel van mensen en organisaties wordt gevraagd. Die mensen en organisaties die het aandurven om zich aan te passen, komen vaak het beste door een crisis. Meestal zoeken ze de samenwerking met 'lotgenoten'. Samen ben je nu eenmaal sterker en robuuster. De kans dat je door samen te werken door een crisissituatie heen komt is een stuk groter dan wanneer je er alleen voor staat. Uitgangspunt is dat je elkaar helpt.

Omdat kaatsen een traditionele sport is met diepe lokale wortels, zijn mensen bang hun 'eigen' identiteit of verenigingsgevoel kwijt te raken. Daarmee loop je het risico dat de samenwerking niet wordt gevonden. Terwijl ondertussen de wereld om ons heen verandert. 

In de praktijk zie je dat grote organisaties of verenigingen prima in staat zijn om de lokale kracht als meerwaarde te zien en te borgen. Ondertussen zorgt het collectief voor het voortbestaan. Door ervoor te zorgen dat in dit geval kleine verenigingen geld en middelen krijgen om de sport te kunnen blijven organiseren.

Daar ligt de parallel met de Fritom Group. Drie eigenaarsfamilies: Doorenbos, Veenstra en Wiersma stonden in de jaren 70 voor een grote investering. Ze begrepen dat wanneer ze hun voortbestaan verder wilden uitbouwen, ze beter konden samenwerken. Omdat ze elkaar vertrouwden en hetzelfde doel voor ogen hadden, hebben ze iets bereikt dat hen als zelfstandige bedrijven niet zou zijn gelukt. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een van de grootste Nederlandse familiebedrijven in de logistiek. Als directeur van Melkweg|Fritom ben ik er trots op onderdeel uit te maken van dit familiebedrijf.

Uiteindelijk is het doel voor iedereen gelijk: over 100 jaar nog steeds een fantastische sport met elkaar beleven. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je de krachten binnen de kaatssport nog beter bundelt, je dat doel kunt realiseren."